Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo oktober 2023

Höststormarna fick ett par områdesträffar att ställas in men flera kunde genomföra sina arbetsdagar med fina insatser och trevlig samvaro. 

Inom kort kommer skogansvarig att träffa områdesvärdarna för att informera om vinterns skogsarbete. Enskilda träd som står farligt till kommer tas ner och gallring kommer ske i norra delen av Sveaskog med finansiering av Skogsstyrelsen. 
På tidigare avverkade ytor förbereds återplantering av tall och bok. Dammrestaureringen kommer förhoppningsvis bli av under november.

Läckan som nyligen åtgärdades på Dalskogsvägen fick Rustinges tankar att tömmas. Vattenåtgången får oss att misstänka att det fortsatt finns någon mindre läcka i Rustinges område medan Västanviksområdet uppvisar mindre vattenförbrukning än på länge. Styrelsen har påbörjat diskussionen om en förnyelseplan för VA systemet. 
Aktuell provtagning av dricksvattnet visar på värden inom gränsvärden, dvs bra/tjänligt. 
Översyn av pumpstationerna visa inga behov av större serviceåtgärder.   

De flesta båtägare har nu tagit upp sina båtar för vintern och möte med hamnkaptenerna kommer att hållas den 18 november. 

Vattenfall håller fortsatt på med nedgrävningar av ledningarna men det är inte det som orsakat senaste tidens korta strömavbrott. För den som vill ha koll rekommenderas appen Avbrottsinfo. MSB ger också råd till privatpersoner gällande beredskap för längre avbrott; Råd till privatpersoner (msb.se)

Föreningens ekonomiska likviditet följer budget och budgetarbetet inför påbörjas nu. 

Slutligen vill styrelsen påminna er som lämnar stugan över vintern att stänga av vattnet för att undvika vattenskador. Läs mer här: Stänga stugan för vintern – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se) 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen