Sök
Stäng denna sökruta.

Båtägare

Båtplatsregler

I Västanvik finns fem hamnar. Här nedan finns de regler som gäller för båtplatser.

Allmänt

 • För att inneha = bruka båtplats måste man äga fastighet inom Västanviks samfällighet.
 • Båtplatsavgift betalas så snart man erhåller en båtplats.
 • Båtplatsavgifterna är för år 2023 är: 250 kr för svajplats, 500 kr för bryggplats och 1000 kr för Y-bommar (inkl. moms).
 • Båtplats kan ej överlåtas vid avflyttning.
 • Uthyrning av båtplats i andra hand är inte tillåtet
 • Ej inbetald båtplatsavgift medför att man förlorar rätten till båtplats.
 • Hamnkaptenerna fördelar båtplatserna.
 • Om man inte vill använda sin båtplats under en säsong ska det anmälas till hamnkaptenen.
 • Används inte båtplatsen under två säsonger återgår platsen till samfälligheten
 • Båtplats kan inte tilldelas den som ej betalt aviserade avgifter till samfällighetsföreningen.
 • Båtplatsen dras in om förfallen avgift eller annan skuld finns till föreningen 15 mars aktuellt år.
 • Avstämning sker inför fakturering av båtplatsavgifter.

Bryggor 

 • Båtägaren ansvarar för att förtöjningar är i gott skick
 • Båtägaren ansvarar för att båten är förtöjd så att skada ej uppkommer på brygga eller omgivande båtar
 • Uppkomna skador ska omgående åtgärdas

 

Medlem som inte följer ovanstående regler löper risk att förlora rätten till båtplats

I anslutning till hamnarna finns båtuppställningsplatser.

Regler för Uppställningsplats

 • Hamnkapten anvisar plats för vinteruppläggning.
 • Båt och båtkärra skall vara uppmärkta med båtägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Uppläggning av båt utan att man innehar betald båtplats vid brygga är ej tillåten.
 • För att få tillgång till bomnyckel till båtuppställningsplats, kontakta respektive hamnkapten.

 

Båtar och vagnar som ej är märkta och vi ej känner till eller ej hittar ägaren till kommer att polisanmälas som hittegods/ övergivet objekt, och kommer då efter tid kunna omhändertas och köras bort om ägaren ej gett sig tillkänna och då tagit hand om.

Havs- och vattenmyndigheten har på sin hemsida tips och riktlinjer för dig som äger fritidsbåt för att minska miljöpåverkan. Där hittar du även information om skrotning av fritidsbåtar.
Länk: Fritidsbåtar – Miljöpåverkan – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)