Sök
Stäng denna sökruta.

Stänga stugan för vintern

När ni stänger stugan för vintern så tänk på att stänga av och tappa ut vattnet. Glöm inte vattenlåsen i avloppen och cisternen i toaletten. Ställ med fördel också undan soptunnan så att den inte kan blåsa ut på vägen eller stå i vägen för snöröjningen.

Om ni vill ha vattnet på för att kunna använda stugan vid helger under vintern, så snåla inte med värmen det är lätt att ledningar mot t.ex. en yttervägg kan frysa sönder om det är snålt med värme och liten cirkulation när huset står tomt. Om läckage uppstår är det fastighetsägaren som står för felsökning och eventuella merkostnader som uppstår för föreningen. 

För att stänga av vattnet i tomtgränsen måste ni anlita en av föreningen godkänd leverantör för en avgift av 750 kr vid avstängning och påsläpp. Sker insatsen på obekväm arbetstid eller har andra komplikationer debiteras föreningens självkostnad. Det är en billig kostnad för att slippa vattenskada när ni kommer tillbaka till stugan på våren. 

Det är risk att stänga vattnet i tomtgränsen om man inte vet hur det går till. Om ventilen går sönder när godkänd leverantör stänger så står föreningen för kostnaden att reparera, men om den går sönder när ni själva försöker stänga så kan det bli en kännbar kostnad för tomtägaren som får stå för reparationskostnaden.

Kontakta driftansvarig VA för information om aktuell leverantör.