Sök
Stäng denna sökruta.

Om föreningen

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR): Uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret – SFR | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Samfällighetsföreningsregistret innehåller bland annat:

  • namn på föreningen
  • information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningen tar hand om (förvaltar)
  • gemensamhetsanläggningens ändamål
  • styrelsens sammansättning
  • firmatecknare
  • stadgar
  • postadress
  • organisationsnummer

Som fastighetsägare i Västanvik är du medlem i föreningen.