Sök
Stäng denna sökruta.

Boendet

I Västanvik bor cirka 200 personer och det finns ungefär 300 fritidshus. Västanvik exploaterades på 60/70-talet som ett fritidshusområde med möjlighet för boende året runt. Permanentboendet ökar  i Västanvik som tillhör Motala kommun. Kommunal service och omsorg finns närmast i Nykyrka. 

Den befintlig bebyggelsen i Västanviksområdet, som tillkommit under en lång tidsperiod, har en blandning av husstorlekar och hustyper. De äldre husen är mindre av standardelement och har ofta byggts ut i samband med senare renoveringar. 

Detaljplanen anger riktlinjerna för områdets bebyggelse: