Sök
Stäng denna sökruta.

Parkering

Parkering inom Västanvik Samfällighet

Parkeringsförbud råder inom hela Västanvik (skyltas vid infart till området) utom där det är skyltat med parkering. Placering av parkeringsplatser har tagits fram i samråd med områdesvärdarna.

På parkeringsplatserna erfordras det parkeringstillstånd för att säkra våra medlemmars tillgänglighet till området.

Parkeringstillstånd skall placeras väl synlig i vindrutan på bilen. Det är naturligtvis tillåtet att låna ut fastighetens tillstånd till familjemedlemmar och tillfälliga besökare. Med parkering på egen tomt samt ytterligare fyra besökande bilar så hanteras de allra flesta behov av parkering för boende och deras besök.

Securitas har anlitats för kontroll av efterlevnaden och vid felparkering ta ut en kontrollavgift.

Parkeringsregler

  • Parkering (undantaget egen fastighet) är bara tillåtet på iordningställda parkeringsplatser markerade med P-skylt. Parkeringstillstånd, utfärdat av Securitas för samfälligheten, skall placeras väl synligt i fordonet.
  • Fordon som saknar P-tillstånd hänvisas till att parkera hos boende som besöks alternativt använda parkeringsplats utanför (vid infarten) Västanvik.
  • Varje fastighet erhåller parkeringstillstånd som ska placeras väl synligt i vindrutan på bilen (OBS tillståndet följer fastigheten vid ev. försäljning och om det kommer bort kan nytt beställas mot en kostnad).
  • Samfälligheten har via Securitas lämnat ut rätten att beivra och utfärda kontrollavgift för de fordon som inte uppfyller kraven på parkering.

Undantag

Undantag gäller för bilar som utför tjänster till samfälligheten eller boende i samfälligheten, hantverkare, leverantörer, hemtjänst osv.

Undantag kan även göras vid tillfälliga aktiviteter som anordnas ex. i Backstugan, eller i hemmet hos enskild medlem, bilträffar, orienteringar etc.

Om osäkerhet råder vid parkering eller när du/ni planerar aktiviteter, kontakta vägansvarig i styrelsen.