Sök
Stäng denna sökruta.

Historia

Västanvik har varit bebott sedan länge. Det finns forntidslämningar i form av en fornminnesskyddad grav strax öster om Stora Rustninge. Vi har flera lämningar och spår i vårt område av äldre bebyggelse. Det handlar om torp och hemman där vi kan se rester av husgrunder, stensatta källare osv.
Respektive område ska vid sina röjningsdagar sköta kvarlämningar av tidigare bosättningar inom sitt  område.

Både enskilda personer och grupper har och fortsätter bidra till vår kunskap om områdets historia.

Gamla kartor