Bäcken och öringen

Motala kommun har sökt och beviljats bidrag från Länsstyrelsen för en åtgärdsplan för Vätterbäckarna i Motala. Denna innebär bland annat att åtgärda det första vandringshindret i Odensbergsbäcken som har bedömt som partiellt vandringshinder. I deras eDNA analys så fanns öring nedanför vandringshindret men tyvärr ej ovanför.

De avser också att undersöka möjligheten till att förlänga själva omlöpet uppströms och ta bort den tekniska fiskvägen helt och hållet för att i framtiden både säkra passerbarheten för fisk samt att ta bort underhållsansvaret för denilrännan. I så fall skulle en tröskel anläggas vid intaget till omlöpet som både möjliggör att vatten finns i dammen men att vatten alltid går i omlöpet i första hand.

De vill också restaurera en sträcka som är kraftigt rensat på block och sten, samt återföra rensat material och död ved i de strömmande miljöerna för att gynna vattenlevande organismer och framför allt öring.

Projektet leds av Motala kommuns kommunekolog Fia Sundin.

Mer om Vätternöringen finns att läsa på Vattern.org: Nr 76 – Vätteröringen – Vättern.org (vattern.org)