Sök
Stäng denna sökruta.

Organisationen

Västanvik är stort, till ytan ca 341 hektar och med 421 fastigheter är det svårt för en boende att kunna ha kontakt med andra boende i andra områden. Samtidigt värnar vi om att Västanvik ska utvecklas utifrån de boendes synpunkter och önskemål. Vi vill gärna se att den sociala gemenskapen är god, utvecklas och att nya vänskapskontakter kan knytas.

Styrelsen

Styrelsen består av en ordförande, sex ledamöter, två suppleanter, utöver detta revisorer och en valberedning. De sex ledamöterna har var och en ett eget ansvarsområde, sekreterare, ekonomi, vägar, VA, skog och hamnar.

10 områden, – 10 områdesvärdar

Västanvik är indelat i 10 områden, där varje område består av ett 40-tal fastigheter. Inom varje områd
e väljs på årsstämman en ansvarig ”Områdesvärd”.  
Områdesvärden har till uppgift att vara länk mellan styrelsen och de boende. Värden fångar upp de önskemål och idéer som finns i området och antingen genomför eller förmedlar till styrelsen. 
Områdesvärden organiserar två arbetsdagar (vår och höst) och ser till att så många som möjligt av de boende ställer upp för gemensamt arbete. Det brukar bli trevliga aktiviteter, som främjar en god stämning.
Områdesvärdens uppgift är också att söka upp nyinflyttade, hälsa välkommen och informera om verksamheten i Västanvik.

5 hamnar – 5 hamnkaptener

Likaså har våra hamnkaptener viktiga uppgifter. Bor man i Västanvik så är det för många självklart att också ha
båt!

Följaktligen är våra båtplatser mycket efterfrågade och hamnkaptenerna har till uppgift att organisera uthyrningen a
v båtplatserna men också se till hamnar och bryggor underhålls och är prydliga och snygga.

Frivilliga arbetslag

Det finns ett flertal grupper som självmant arbetar med olika projekt till gagn för vårt område och förening. En mycket uppskattad grupp att delta i är Måndagsklubben, som året om arbetar med skogsröjning, underhåll av spänger, byggnation i hamnar osv.

Vår fina damm, som finns vid infarten till området, sköts av Dammgruppennågra entusiastiska och växtkunniga medlemmar som ser till att dammens planteringar fortsätter att vara en fröjd för ögat.

Du också är välkommen att hjälpa till!
 Bor du i Västanvik, på fritiden eller helårs, så är du varmt välkommen att delta i arbetsdagar och frivilliga arbetslag. Prata med din områdesvärd, så ser den till att du får delta med din arbetsinsats, kunnande och glädje.