Sök
Stäng denna sökruta.

Underhåll vägar

Föreningen ansvarar för underhåll och skötsel av områdets vägar.

Delar av områdets vägar är belagda med oljegrus andra med grus. Planen är att alla vägar ska få oljegrus och att belagda ytor ska bättras vid behov.

Klippning av vägkanter och diken sker under sommartid. Områdena ombedes vid behov röja i korsningar för att säkerställa sikten.

Farthinder finns för att dämpa hastigheten och spara på beläggningen.

Snöröjning och sandning utförs när vädret så kräver. Snöpinnar placeras ut.

Vändplatser röjs för att underlätta för sopbilen.

Potthål och andra felaktigheter eller problem anmäles till vägansvarig i styrelsen.