Hemsidan och andra informationskanaler

Hemsidan är nu föreningens främsta informationskanal och administreras av styrelsen utsedda redaktörer.

Ibland används också de gamla anslagstavlorna.

För information medlemmar emellan är Facebook-gruppen populär.