Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Nya parkeringstillstånd

Inför 2024 byter vi färg på föreningens parkeringstillstånd.Utdelning till medlemmar sker via områdesvärdarna. Observera att de gula inte gäller efter...

Skogsgallring!

Från och med nästa vecka kommer det att ske skogsgallring inom områden för Naturvårdsavtal dels ute på Norra udden och dels i skogspartiet bakom tomterna 200-212.Det är främst granar som...

Ombyggnation av dammtrappan

Nu pågår ombyggnation av dammtrappan för att underlätta fiskens klättring.Och att det finns fisk finns nu bevis på, liksom att ombyggnationen är befogad. En öring hade fastnat en bit upp...

Vinter i Västanvik

Ni som lämnar stugan över vintern bör stänga av vattnet för att undvika vattenskador. Ställ med fördel också undan soptunnan så att den inte kan blåsa ut på vägen eller...

Nedgrävning av elledningar

Arbetet med att gräva ner luftledningarna (el) i Västanvik har nu påbörjats, lite tidigare än planerat. Entreprenören ber om överseende med att det kan uppstå oljud och lite trängsel emellanåt.Nedgrävning...

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning...

Tänk på vad du spolar ner!

Motala kommun rapporterar att det fortsatt är mer trasor än vanligt i avloppet (ser ut som torky eller liknande produkt på bilden nedan). Det sätter igen inkommande provtagare i Medevi...

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom...

Medlemsinfo november 2023

Från styrelsens senaste möte kan noteras: Ombyggnationen av omlöpet vid dammen är klart. Nu kommer fiskarna lättare upp. När arbetet pågick fick två fiskar hjälp av handkraft att ta sig...