Sök
Stäng denna sökruta.

Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Arbete i skogen v. 27 eller 28

Jag vill bara informera om att det kommer göras vissa åtgärder på körvägen som går från slutet på Kagensvägen och bort till stigkorset körväg, stig mot Hämtningsviken. Detta kommer troligtvis...

Sommar i Västanvik

Sommar innebär högsäsong i Västanvik!Påminner om samfällighetens regler och gällande förbud: Sprid gärna informationen till de som vistas i Västanvik Ha en fortsatt skön...

Östgötaleden

Pga det höga vattenståndet i Vättern har vi tillfälligt varit tvungna att göra en liten omdragning av Östgötaleden på Norra udden. Den markeras med oranga pilar samt orange snitsel.  Även i...

Skogsplanteringen maj 2024

Skogsansvarig och styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar i samfälligheten som hade möjlighet att hjälpa till med återplantering på våra avverkade ytor. Tack för hjälpen med plantering...

Protokoll och rapport från stämman

Årets stämma blev välbesökt. Uppskattningsvis 250 personer deltog på mötet i G:a Folkets Hus i Motala. Lokalen hade stolar som kunde plockas fram så det räckte till men parkeringsplatser var...

Nya parkeringstillstånd

Inför 2024 byter vi färg på föreningens parkeringstillstånd.Utdelning till medlemmar sker via områdesvärdarna. Observera att de gula inte gäller efter...

Nedgrävning av elledningar

Arbetet med att gräva ner luftledningarna (el) i Västanvik har nu påbörjats, lite tidigare än planerat. Entreprenören ber om överseende med att det kan uppstå oljud och lite trängsel emellanåt.Nedgrävning...

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning...

Tänk på vad du spolar ner!

Motala kommun rapporterar att det fortsatt är mer trasor än vanligt i avloppet (ser ut som torky eller liknande produkt på bilden nedan). Det sätter igen inkommande provtagare i Medevi...

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom...

Medlemsinfo juni 2024

Trevlig midsommar! Midsommar är en av de dagar då vi har högst vattenåtgång i Västanvik. Kanske är det för att flest boende är här samtidigt då, eller så piffar vi...