Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Vattenläcka

Vattenläckan som finns på Dalskogsvägen har trots grävning idag 25 sept inte hittats och grävning fortsätter i morgon och tills den hittas. Läckan är mycket stor så vi ber er...

Vägen framkomlig igen

Nu är infarten från Rv50 lagad och fullt framkomlig igen (även om asfaltering...

Höstens områdesdagar

Omådesvärdarna börjar nu planera för höstens arbetsdagar då vi går man ur huse och sköter om våra gemensamma ytor. Mer om områdets skötsel och vilket område du tillhör kan du...

Nedgrävning av elledningar

Arbetet med att gräva ner luftledningarna (el) i Västanvik har nu påbörjats, lite tidigare än planerat. Entreprenören ber om överseende med att det kan uppstå oljud och lite trängsel emellanåt.Nedgrävning...

Årsstämman 13 maj

Nu finns protokollet från stämman att läsa här på hemsidan: Stämmoprotokoll – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se) Tidigare styrelse tackar för förnyat förtroende och hälsar sina nya kollegor varmt välkomna i styrelsearbetet....

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning...

Tänk på vad du spolar ner!

Motala kommun rapporterar att det fortsatt är mer trasor än vanligt i avloppet (ser ut som torky eller liknande produkt på bilden nedan). Det sätter igen inkommande provtagare i Medevi...

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom...

Medlemsinfo september 2023

Hösten kommer nu smygande och med den områdesvärdarnas inbjudan till områdesträffar. Här på hemsidan kan du se när och var ditt område träffas; (Höstens områdesdagar – Västanviks Samfällighetsförening (hardypress.com). Välkommen...