Sök
Stäng denna sökruta.

Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Störning i vattentillgången åtgärdad

Kommunikationen mellan vattenintaget och pumpstationen Rustinge har varit avbruten vilket orsakat bristande vattentillgång i område 5-10. Problemet är provisoriskt åtgärdat via länk och vattentillgången ska nu fungera som...

Protokoll och rapport från stämman

Årets stämma blev välbesökt. Uppskattningsvis 250 personer deltog på mötet i G:a Folkets Hus i Motala. Lokalen hade stolar som kunde plockas fram så det räckte till men parkeringsplatser var...

Skogsplantering

Den 18:de och 19:de maj kommer vi genomföra återplantering av små tallplantor på de områden som avverkades vintern 2022-2023. Vi behöver hjälp och ju fler vi är desto smidigare och...

Områdesträffar – ett vårtecken

I Västanvik samlas boende under ledning av områdesvärdarna till arbetsdag två gånger per år. Arbetsdagarna kallas också röjdag eller städdag då det rensas och röjs på våra gemensamma ytor. Områdesträffarna...

Byte av elmätare

Vattenfall har aviserat att de kommer att byta ut eller uppgradera elmätarna i vårat område. Vattenfall Eldistribution har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. Om din elmätare är placerad...

Nya parkeringstillstånd

Inför 2024 byter vi färg på föreningens parkeringstillstånd.Utdelning till medlemmar sker via områdesvärdarna. Observera att de gula inte gäller efter...

Nedgrävning av elledningar

Arbetet med att gräva ner luftledningarna (el) i Västanvik har nu påbörjats, lite tidigare än planerat. Entreprenören ber om överseende med att det kan uppstå oljud och lite trängsel emellanåt.Nedgrävning...

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning...

Tänk på vad du spolar ner!

Motala kommun rapporterar att det fortsatt är mer trasor än vanligt i avloppet (ser ut som torky eller liknande produkt på bilden nedan). Det sätter igen inkommande provtagare i Medevi...

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom...

Medlemsinfo mars 2024

Anslag med inbjudan till områdesträffar brukar vara ett säkert vårtecken i Västanvik.Datum och tider publiceras också på hemsidan allteftersom de fastställs av områdesvärdarna, se: Områdesträffar – ett vårtecken – Västanviks...