Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Vattenläcka

VA-ansvariga har observerat en ökande förbrukning av vatten som tyder på läckage.Boende ombedes därför att vara dels observanta på synlig vattenläcka men också kolla till sina fastigheter om man inte…

Nominering till Västanviks samfällighetsförenings styrelse m.m.

Om du vill dra ditt strå till stacken och ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi…

Kolla din mejlbox

I dagarna har årets första faktura samt en enkät mejlats ut till föreningens medlemmar. Kontrollera även din skräppost, ifall den inte hamnat i inboxen. Du som inte uppgett mejladress får…

Kliar det i fingrarna?

Måndag 16 januari har både Måndagsklubben och Stickkafé premiär för säsongen.Stickkaféet arrangeras på måndagar ojämna veckor kl. 15.30.Måndagsklubben träffas varje måndag kl. 9.00. De arbetar med olika projekt såsom underhåll…

Tänk på vad du spolar ner!

Hjälp oss att hålla ledningarna fria från skräp och att säkerställa rent vatten ut till våra sjöar! Som en tumregel kan man tänka att det som spolas ner i toaletten…

God jul & Gott nytt år!

Tillönskas alla i Västanvik med en snöig bild från vår skog. Nu har vi publicerat föreningens nya hemsida//…

PostNord Paketbox

Under vecka 42 kommer paketboxar från PostNord att placeras ut vid Backstugan. Ungefär en vecka efter att paketboxarna ställts på plats så går det att beställa till dem från e-handlare….

Medlemsinfo jan 23

Styrelsen har haft årets första möte med rapporter från alla verksamhetsområden.Föreningsstämman planeras till början av maj i enlighet med stadgarna: https://vestanvik.se/forvaltning/stadgar. Dag spikas så snart som lämplig lokal bokats. Skogsansvarig…

Se ytterligare detaljer