Sök
Stäng denna sökruta.

Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Skogsplantering

Den 18:de och 19:de maj kommer vi genomföra återplantering av små tallplantor på de områden som avverkades vintern 2022-2023. Vi behöver hjälp och ju fler vi är desto smidigare och...

Årsstämma 27 april

Medlemmar i Västanviks Samfällighetsförening hälsas välkomna till årsstämma den 27 april kl. 09.30 i Motala. Kallelse med handlingar har skickats ut via e-post till den adress som finns angiven i...

Områdesträffar – ett vårtecken

I Västanvik samlas boende under ledning av områdesvärdarna till arbetsdag två gånger per år. Arbetsdagarna kallas också röjdag eller städdag då det rensas och röjs på våra gemensamma ytor. Områdesträffarna...

Byte av elmätare

Vattenfall har aviserat att de kommer att byta ut eller uppgradera elmätarna i vårat område. Vattenfall Eldistribution har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. Om din elmätare är placerad...

Nya parkeringstillstånd

Inför 2024 byter vi färg på föreningens parkeringstillstånd.Utdelning till medlemmar sker via områdesvärdarna. Observera att de gula inte gäller efter...

Vinter i Västanvik

Ni som lämnar stugan över vintern bör stänga av vattnet för att undvika vattenskador. Ställ med fördel också undan soptunnan så att den inte kan blåsa ut på vägen eller...

Nedgrävning av elledningar

Arbetet med att gräva ner luftledningarna (el) i Västanvik har nu påbörjats, lite tidigare än planerat. Entreprenören ber om överseende med att det kan uppstå oljud och lite trängsel emellanåt.Nedgrävning...

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning...

Tänk på vad du spolar ner!

Motala kommun rapporterar att det fortsatt är mer trasor än vanligt i avloppet (ser ut som torky eller liknande produkt på bilden nedan). Det sätter igen inkommande provtagare i Medevi...

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom...

Medlemsinfo mars 2024

Anslag med inbjudan till områdesträffar brukar vara ett säkert vårtecken i Västanvik.Datum och tider publiceras också på hemsidan allteftersom de fastställs av områdesvärdarna, se: Områdesträffar – ett vårtecken – Västanviks...