Västanviks Samfällighetsförening

I Västanvik vid Vättern, knappa två mil norr om Motala, finns Västanviks samfällighet med ca 400 fritids- och permanentboenden.
På denna sida kan du som medlem i föreningen hitta det mesta kring ditt boende och den gemensamma anläggningen.
Välkommen till Västanvik!

Info om grävning och påverkan på vatten!

Torsdag 8/6 och fredag 9/6 kommer det grävas i korsningen Västanviksvägen – Nätholmsvägen pga byte av ventil. Uppmaningen till boende längre in är att försöka parkera utanför eftersom det kan...

Spara på vattnet

Nu när värmen kommit vill vi påminna alla om att hushålla med vattnet. Även om vi har god kapacitet i vår anläggning, så är det viktigt att förstå att det...

Årsstämman 13 maj

Nu finns protokollet från stämman att läsa här på hemsidan: Stämmoprotokoll – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se) Tidigare styrelse tackar för förnyat förtroende och hälsar sina nya kollegor varmt välkomna i styrelsearbetet....

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning...

Sammanställning enkätsvar

Västanviks samfällighetsförenings medlemmar erbjöds att svara på enkät under januari-februari.230 svarade på enkäten vilket motsvarar 57% av samfällighetens totalt 404 medlemmar. Hur tror du/ni att er framtid i Västanvik ser...

Tänk på vad du spolar ner!

Motala kommun rapporterar att det fortsatt är mer trasor än vanligt i avloppet (ser ut som torky eller liknande produkt på bilden nedan). Det sätter igen inkommande provtagare i Medevi...

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom...

Nytt larmnummer 1 mars

Från halvårsskiftet kommer Anntoni Karlsson att överta driftsansvaret efter Torleif och Kerstin Andersson som väljer att träda tillbaks efter många års stabil skötsel av vårt VA- system. Observera att nytt...

PostNord Paketbox

Under vecka 42 kommer paketboxar från PostNord att placeras ut vid Backstugan. Ungefär en vecka efter att paketboxarna ställts på plats så går det att beställa till dem från e-handlare....

Medlemsinfo juni 2023

Den nya styrelsen har hållit sitt första möte efter stämman och konstituerat sig. Lars Ekström utsågs till ordförande av stämman. Övriga poster fördelade styrelsen enligt nedan: Vice ordförande – Anders...