Naturen

Vi har en värdefull och vacker gemensam natur i området.
Skogsvårdskonsulenterna har, på uppdrag av Motala Kommun, vid några tillfällen inventerat  naturvärden i Västanvik och funnit dem höga. Men det vet ju vi som bor och vistas här sedan länge.

Allemansrätten värnar om vår urgamla rätt att vistas i naturen och gäller även i Västanvik.


Leder, spänger, rastplatser, grillar och bänkar inom området är uppförda av föreningen. Leden är en del av Östgötaleden.


Observera att i hela Västanviks område råder campingförbud.

Tallar vid sjökanten