Sök
Stäng denna sökruta.

Vattenskoter

På Kustbevakningens och Polisens hemsidan står att läsa att en vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning om användning av vattenskoter. Där står det att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. 
Störande och onödig körning kan ge ordningsböter.

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år.
Förarbevis krävs för att framföra vattenskoter. Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning.

Tips till dig som kör vattenskoter
Att ha god kunskap om den vattenskoter man framför är en viktig förutsättning för hög sjösäkerhet. Vattenskotrar accelererar mycket snabbt och kan framföras i höga hastigheter. Detta ställer stora krav på föraren att vara medveten om både sina och vattenskoterns begränsningar.

  • Välj din färdväg med omsorg.
  • Anpassa farten efter din förmåga.
  • Undvik platser där människor badar.
  • Tänk på att inte störa djurlivet.
  • Bär alltid flytväst.
  • Tänk på att ett lekbetonat körande kan skapa osäkerhet bland andra sjötrafikanter och vara störande.


Läs mer: