Sök
Stäng denna sökruta.

Vättern

På www.vattern.org finns följande att läsa om Vättern:

”Trots att Vättern är varken den största eller djupaste sjö i Sverige är den ändå unik i flera avseenden. Det är en stordjup sjö med ett förhållandevis litet avrinningsområde. Det medför att vattnet har en lång omsättningstid (tid det tar för vattnet att bytas ut) på 60 år. Det är unikt då en vanlig skogsjö har några veckors omsättningstid, Sveriges största sjö Vänern har åtta till nio år och Mälaren två till tre år.

Med sitt klarakalla näringsfattiga vatten har Vätterns ekosystem en unik artsammansättning med en blandning av nordliga och sydliga arter. Kallvattensarter som normalt hittas i norra Sverige såsom harr och röding finns i Vättern. Vänern och Vättern är de enda sjöarna där alla sju arter av glacialrelikta kräftdjur finns. 

I princip hela Vättern är skyddad som Natura2000-område och vattenskyddsområde.

Vättern mår idag förhållandevis bra: sjön är en näringsfattig klarvattensjö med ett för svenska sjöar enormt siktdjup (15-16 m) som är på samma nivå (återigen) som för 100-120 år sen. Fosforhalten är låg. Växt- och djursamhället tyder på en överlag välmående sjö. Halter av de flesta metaller och miljögifter är låga och/eller sjunkande. 

Det finns dock utmaningar inför framtiden, som grundar sig just i Vätterns unikhet. ”

Om skjutningar i Vättern

FMV hemsida visar pågående och planerade skjutningar på http://www.fmv.se/riskomraden

Västanviks styrelse har lämnat in en överklagan mot skjutningarna i Vättern. 

Engagemang för Vättern

Aktionsgrupp Rädda Vättern (ARV) vill skydda och bevara ekosystemet Vättern, land och sjö, nu och för framtida generationer.

Bli medlem i ARV och stöd deras arbete, organisationsnummer: 802473-4611,
Medlemsavgift betalas till Bg 196-7157. Eller swisha till nummer 123 694 80 87
Ange namn, e-post, gärna telefon. Viktigt skriv din bostadsadress också.
Enskild medlem 100:-
Förening 300;-
Företag 500:-
Tack för ditt stöd!

ARV är en politiskt och religiöst obunden organisation. Ytterligare information och kontaktuppgifter finns på deras hemsida www.aktionraddavattern.se

Strandkanten vinter