Medlemsinfo

I Västanviks Samfällighetsförening är vi lika många medlemmar som fastigheter. 
Hemsidan är vår främsta kanal för medlemsinformation. Andra viktiga forum är områdesträffarna som områdesvärdarna bjuder in till och självklart föreningens stämma.
Det finns också en Facebookgrupp bara för medlemmar; Västanvik vid Vättern.

Ungefär en gång per månad sammanfattar styrelsen aktuell information och publicerar här under rubriken Medlemsinfo.

Medlemsinfo jan 23

Styrelsen har haft årets första möte med rapporter från alla verksamhetsområden.Föreningsstämman planeras till början av maj i enlighet med stadgarna: https://vestanvik.se/forvaltning/stadgar. Dag spikas så snart...

Läs mer

Medlemsinfo december 22

Styrelsen har hållit årets sista styrelsemöte och tillönskat varandra en god jul. Så här års är det lugnt i Västanvik och många hus ligger i...

Läs mer

Medlemsinfo november 22

Så kom vintern, efter en ovanligt lång höst.Vinterväghållningen kommer att skötas av samma entreprenör som förra säsongen. SkogenSkogsansvarig i styrelsen har under oktober stämt av...

Läs mer

Medlemsinfo oktober 2022

Bygglovsmyndigheten har informerat föreningen om att flera medlemmar gör investeringar i sina fastigheter i form av utbyggnader och moderniseringar. Skogen är en annan tillgång som...

Läs mer

Medlemsinfo september 2022

September har snart passerat. Styrelsen har hållit styrelsemöte, liksom områdesvärdarna. Områdena Under oktober månad arrangerar de flesta områden träffar för att röja och höstfixa sina...

Läs mer

Medlemsinfo augusti 2022

Sommaren går på sista versen. Semestern är kanske slut och skolan har börjat. Men Västanvik erbjuder fortfarande många fina stunder, Vättern är varm och kräftfisket...

Läs mer