Sök
Stäng denna sökruta.

Kräftor och fiske

Kräftfiske

Du som fastighetsägare i Västanvik, har den stora förmånen att till det egna hushållet kunna fiska kräftor på Västanviks fiskevatten, om du följer reglerna nedan. 

På allmänt vatten i Vättern gäller kräftfiske utan tillstånd från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare. Kräftfiske får inte bedrivas på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur. Syftet är att fångstbegränsningen om 60 kräftor per fiskare och dygn på allmänt vatten ska kunna kontrolleras.

Några regler som gäller för kräftfisket inom Västanviks fiskevatten:

  1. Kräftfiske på föreningens vatten är tillåtet för medlemmar i Västanviks Samfällighetsförening och börjar alltid 1:a fredagen i augusti kl.17.00 samt avslutas 2:a söndagen i september kl. 24.00.
  2. Det är bara tillåtet att fiska på det egna fastighetsnumret. Att fiska på andras fastighetsnummer och därmed öka antalet burar är förbjudet. De fastighetsnummer som står på fiskekulorna skall tillhöra person/personer som finns ombord i båten både vid utsättning samt upptagning av kräftburar.
    Fisket skall vara av karaktären rimligt husbehovsfiske och får absolut inte ske till förmån för andra eller ha något kommersiellt syfte.
  3. Hyr du ut din fastighet äger inte hyrestagaren rätt att fiska kräftor! Rättigheten är förbehållen fastighetsägaren.


Använder du linor som flyter var noga med att fästa tyngder i linorna då de annars utgör en stor olycksrisk!
Du får använda max 10 burar, var och en försedd med två stycken flyktvägar om 28 millimeters diameter. Godkänd utmärkning är klotformad fiskekula i varje ända av redskapet, med en minsta diameter om 15 centimeter. Kulan skall vara röd, orange, gul eller vit och skall vara märkt med bokstäverna ER (enskild rätt) samt namn, fastighetsnummer och telefon nr.
Minimimåttet på kräfta är 10 cm mätt från pannbenet till stjärtspetsen. Kräftor som inte håller måttet skall omedelbart återsättas där de fiskades.

Undvik att lägga kräftburar i närheten av vårt vattenintag, det är lätt att fastna och då åsamka skador på intaget.

I Vättern kan allmänheten fiska kräftor på allmänt vatten under tre helger i slutet av sommaren. Det allmänna vattnet börjar normalt 300 meter ut från land. Tänk också på att om vattnet inte hunnit bli tre meter djupt vid 300-metersgränsen är det fortfarande enskilt vatten. Allmänt vatten börjar då vid tre meters djupkurva.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller kan du läsa på länsstyrelsens hemsida.

Samfällighetsföreningens fiskeansvarige Björn Eliasson har telefon 0141 91180 och mobilnummer 073 8090313.

På kartan nedan kan du se hur vårt fiskevatten sträcker sig:

 

Karta kräftfiske