Sök
Stäng denna sökruta.

Djuren

Fåren i våra beten

Det är fårbonden Anders Larsson i Styra brunnsgård som har 90 st tackorna på bete hos oss. I sommar kommer de att få sällskap av baggar. Tackorna är av rasen ”Renrasig Finull”. 

Syftet med fårbete är att bibehålla öppna landskap i Västanvik. 

Mer om Styras lammproduktion finns att läsa på http://www.styralantbruk.se/ och http://www.facebook.com/styrakott

Fåglar och andra djur

Inom Västanvik finns gott om vilda djur, exempelvis rådjur, räv, huggorm, fasan och många fåglar. Vid senaste gökottan dokumenterades inte mindre än 23 fågelarter. Vildsvin och älg är sällsynt.

Kontakta länsstyrelsen om du har sett något av de stora de fem rovdjuren eller spår av dem. Det är viktigt att du berättar vilken art och hur många djur det rör sig om, var samt vilken dag och tid du gjort observationen.


Tack för att du håller din hund kopplad!