Sök
Stäng denna sökruta.

VA & Vägar

Grunden i vår gemensamma infrastruktur är områdets vägar och vår egna system för dricksvatten och avlopp.
Samfälligheten består av två sk anläggningar där en del är våra gemensamma vägar och den andra delen är resten (skog, mark, VA osv). För att finansiera underhållet av vägarna går en del av samfällighetsavgiften till denna ”anläggning”. Utöver detta får föreningen visst bidrag från kommun och stat.

Kör sakta

Samfälligheten består av två sk anläggningar där en del är våra gemensamma vägar och den andra delen är resten (skog, mark, VA osv). För att finansiera underhållet av vägarna går en del av samfällighetsavgiften till denna ”anläggning”. Utöver detta får föreningen visst bidrag från kommun och stat.

Sammanlagt finns ca 15km vägar inom området, det finns en rekommenderad maxhastighet på 50 km/tim på Västanviksvägen fram till Backstugan, för ALLA andra vägar gäller 30 km/tim. Anledningen är trafiksäkerhet där fordon skall samsas med gående, barn som leker på våra tomter alldeles intill vägen. Naturligtvis blir även slitaget mindre om vi kör försiktigt. Vi har både grusvägar och asfalterade vägar, alla är enskilda vägar som sköts av Västanviks Samfällighetsförening med hjälp av entreprenörer.

Hushålla med vattnet

Vår dricksvattenanläggning är ursprungligen dimensionerad för att kunna leverera ca 600 liter per tomt och dygn. Det motsvarar med god marginal en normalförbrukning av vatten i Sverige.

Även om vi har god kapacitet i vår anläggning, så är det viktigt att förstå att det också finns begränsningar i hur mycket vatten som går att ta ut. Behöver du genomföra ett större vattenuttag t.ex. fylla på en pool, bevattna en nyanlagd gräsmatta så går detta givetvis bra, men ta kontakt med driftansvarig, så han och du kan planera det när vattenkapaciteten är som bäst.

Alla anläggningar kräver underhåll och störningar kan uppstå, t.ex. en vattenläcka. Vi ber dig då ta del av information, via hemsidan eller andra kanaler och begränsa vattenuttaget under den tid vi lagar eller underhåller anläggningen