Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo mars 2024

Anslag med inbjudan till områdesträffar brukar vara ett säkert vårtecken i Västanvik.
Datum och tider publiceras också på hemsidan allteftersom de fastställs av områdesvärdarna, se: Områdesträffar – ett vårtecken – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)
Här hittar du kontaktuppgifterna till din områdesvärd: https://vestanvik.se/forvaltning/omradet/omradets-skotsel/

Områdesträffarna är arbetsdagar då det rensas och röjs på våra gemensamma grönytor och stränder. Det är också ett bra tillfälle att träffas och umgås med sina grannar! Här kan du vilket område du tillhör: https://vestanvik.se/forvaltning/omradet/omradets-skotsel/ Varmt välkommen att delta!

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte före stämman den 27 april och håller nu på att färdigställa årsmöteshandlingarna. Kallelsen mejlas ut till medlemmarna senast 30 dagar före stämman. Om mejladress saknas skickas underlaget med post. Hör av dig till om kallelsen inte hittat fram i tid.

Ett stort samtalsämne i samfälligheters styrelser den senaste tiden är momsförändringen. Efter Skatteverkets vändning gällande samfälligheters momsplikt har kassören fått arbeta om 2023 årsbokföring och bokslut. Förändringen påverkar inte medlemsavgiften 2023.

Vattenförbrukningen i delar av området är fortsatt onormalt hög och nyligen fick ytterligare ett par läckor på Dalskogsvägen åtgärdas. VA-reparationer är kostsamt för föreningen och besvärligt för boende i och med vattenavstängningar och begränsad framkomlighet i samband med grävning. När kylan i backen släpper kommer också områdets vägar ses över. Vinter har gått ovanligt hårt åt dem på många håll.

Den 31/3 ska årsrapporten för Medevi reningsverk och tillhörande ledningsnät lämnas in till Motala kommun gällande verksamheten för 2023. Styrelsen har inga förändringar av verksamheten (ledningsnätet) eller andra åtgärder av betydelse ur miljösynpunkt att inrapportera. VA-ansvariga informerar också om att nya nivågivare till dricksvattnets klortankar kommer köpas in.

I år kom nya krav på avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Eftersom vi i Västanvik har så nära till våra fastigheter från hamnarna så tar vi givetvis med oss vårt skräp hem. Motala kommun har därför bifallit vår begäran om att bli undantagna från kravet på avfallshantering i hamnarna.

Snart är det påsk! Tänk på att det finns hundar i området som mår dåligt av fyrverkerier, däremot finns det inget lagrum för oss att förbjuda fyrverkeri.

Vänliga hälsningar
Styrelsen