Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo maj 2024

Sköna maj närmar sig sitt slut.
Solen och värmen har gjort att det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var mycket försiktig om du grillar eller eldar utomhus, och använd iordningsställda grillplatser.

Den nya styrelsen har hållit sitt första konstituerande möte och fördelat rollerna inom styrelsen enligt nedan.
Vice ordförande – Anders Bernholtz
Sekreterare – Jessica Hallros
Kassör och bokföringsansvarig – Anders Hellqvist
VA-ansvariga i styrelsen – Lars Ekström, Anders Hellqvist och Anders Bernholtz
Skogsansvarig – Carina Berger Svensson
Områdesansvarig – Niclas Qvarfordt
Vägansvarig – Niclas Qvarfordt
Hamnansvarig – Daniel Krusheim
Registeransvarig – Anders Bernholtz
Ordförande Lars Ekström hade utsetts av stämman.

Föreningens firmatecknare är fortsatt ordförande Lars Ekström och kassören Anders Hellqvist var för sig. Sekreteraren uppdaterar uppgifterna om föreningens styrelse i Lantmäteriets samfällighetsregister.
Kontaktuppgifter till förtroendevalda finns på hemsidan: https://vestanvik.se/forvaltning/kontaktuppgifter/

Motala kommuns VA-enhet är nu klara med förstudien av reningsverkets ombyggnation. När även upphandlingen av utförare är klar kommer föreningen få veta sin kostnad för investeringen.Den löpande driftkostnaden är också beroende av vattenvolymen. Västanvik har ett stort oönskat inflöde i sitt VA-system och vi måste därför påminna om att det är förbjudet att leda ner dagvattnet från stuprören i avloppet.

Om ni upptäcker läckor eller vill rapportera störningar i vattenflödet är det direkt till driftsansvarig Anntoni ni ska vända på er telefon 076-2758560 (inte Facebook eller till andra i styrelsen).

VA-ansvariga rapporterade på mötet att genomförd dykinspektion av vårt vattenintag inte visade på några skador men några stenar som behövs flyttas samt en hel del tappade kräftburar.

Skogsansvarig rapporterade att 850 tallar nu är planterade och att bokplantor ska hämtas i veckan. Ett varmt tack till er som hjälpte till med planteringen! Namnges i särskild hälsning från skogsansvarig här: Skogsplanteringen maj 2024 – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Hamnansvarig berättade att nya bryggan i Inre Odensberg nu är på plats och att flera bryggor har fått nya tyngder. Hämtningsvikens fundament och kättingar är inspekterad av dykare. Frågor om hamnarnas hänvisas till hamnkaptenerna, se: https://vestanvik.se/forvaltning/hamnkaptener/

Vägansvarig informerade om att Trafikverket kommer komma på oanmäld inspektion av vägar som fått bidrag. Översyn sker därför för att säkra framkomligheten för lastbilar.
Asfaltering har skett och saltning är beställd. Just nu är det för torrt för hyvling.

De flesta områdena haft arbetsdagar med bra uppslutning rapporterade områdesansvarig.
Enligt önskemål från boende ska vägrenarna klippas först efter midsommar, för blommornas skull.

Vänliga hälsningar
Styrelsen