Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo februari 2024

2024 har börjat kallt och snöigt.
Plogbilen har haft att göra och sopbilen har inte alltid kunnat komma fram som planerat. Tack du som hållit undan snön vid dina soptunnor och brevlåda. Tänk dock på att inte ha soptunnan stående ända ute vid vägen, utan ha den inne på din tomt, annars kommer kanske inte plogbilen fram obehindrat.

När tjälen släpper kommer föreningen ha en del skador och potthål att åtgärda. Då kommer också Vattenfall att återuppta arbetet med nedläggning av elledningarna. Asfaltering av ”Brotrumman” blir så snart PEAB startat upp säsongen 2024.

Föreningen har ett antal avtalade entreprenörer som anlitas i första hand för de jobb som behöver utföras inom området. På din egna fastighet är du givetvis fri att anlita vem du vill.

Sedan årsskiftet gäller nu nya P-tillstånd inom området. Dessa kan rekvireras från områdesvärdarna.

Skogen som avverkats har forslats bort i vinter. Avverkningen ger en viktig intäkt.
Gallring av kärret och återplantering av träd kommer ske fram i vårdagarna.

Utmed vandringsleden finns också spänger som behöver bytas ut. Detta kommer ske med finansiering från kommunen eftersom leden ingår i Östgötaleden. Föreningen ansvarar för leden fram till Medevivägen.

Vårt VA kräver löpande arbetsinsatser. Licens ska köpas in som möjliggör övervakning via dator på distans. Styrelsen har också beslutat att investera i utrustning för läcksökning. Vattenförbrukningen tyder på att vi fortsatt har läcka på Rustninges ledningsnät.

Styrelsen håller nu på att förbereda handlingarna inför stämman. Den kommer äga rum den 27 april i G:a Folkets Hus i Motala. Kallelsen till medlemmarna skickas ut via e-post en månad före mötet. Meddela om du har bytt e-postadress.

Nya medlemmar och fastighetsägare som vi vill hälsa välkomna är Satu Knape, tomt 368 (H), Mattias och Maria Olgerfelt, tomt 38 (F), Pierre Modigh, tomt 47 (F), samt Peter Johansson och Anders Husmark, tomt 77 (F).             

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Västanviks samfällighetsförening