Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo juni 2024

Trevlig midsommar!

Midsommar är en av de dagar då vi har högst vattenåtgång i Västanvik. Kanske är det för att flest boende är här samtidigt då, eller så piffar vi oss för något trevligt firande…
En uppskattad midsommartradition är dansen runt stången på Medevi Brunn. Intresseföreningen där arrangerar också underhållning vid flera tillfällen under sommaren som du kan läsa om i deras informationsblad (länkad pdf).

Om vi alla tar ansvar och hushållar med vattnet kommer det att räcka båda på midsommar och under perioder av torka. Lite mer att tänka på för boende och besökare i Västanvik under sommaren finns att läsa om här på hemsida (länk).

Styrelsen har haft styrelsemöte före sommaruppehållet.
Skogsansvarig rapporterade då att bokplantorna är planterade men att övrigt trädarbete får vänta till hösten. På stämman (och tidigare) lyftes förslag om anläggande av äng. Ett arbete som kräver flerårigt engagemang från en grupp medlemmar. Om du skulle vara intresserad kontaktar du för att delta på ett uppstartsmöte om tillräckligt intresse finns.

Vägansvarig rapporterade om arbetet med vägunderhåll och att Vattenfall snart kommer att börja återställa vägarna efter sina grävarbeten.
Trafikverkets har varit på inspektion med anledning av föreningens vägbidrag. De fann att hastighetsskyltarna måste tas bort, farthinder måste skyltas annorlunda och vegetation måste röjas upp till 4,6 m höjd och 2 m från vägbanan/alternativ tomtgräns. Styrelsen återkommer med information om hur man avser att hantera de hastighetsskyltar som nu tagits bort. Du som fastighetsägare ombeds se över din vegetation mot vägen och röja det som krävs. Visst arbete kan också göras på områdesdagar och av föreningen anlitad entreprenör.

I föreningen kan det ibland tyckas finnas lika många viljor som medlemmar, alla med ansvar för både den egna och de gemensamma fastigheterna. Årsavgifterna räcker bara till en begränsad mängd inköp av tjänster. Resterande arbete måste göras med ideella krafter, om vi inte vill höja avgiften. Som ny medlem kan du med fördel kontakta din områdesvärd för mer information om vårt gemensamma underhåll av Västanvik (länk till kontaktuppgifter).

Två grupperingar som gör det lilla extra är måndagsklubben och dammgruppen. Dammgruppen sköter om den dekorativa växtlighet vid dammen och måndagsklubben är de som har byggt bänkar, grillar, bryggor och spänger runt om i området. Ett par av vårens produktioner ser du nedan (bilder ”lånade” från Facebookgruppen)

VA anläggningen kräver ständigt underhåll. Några av den senaste tidens åtgärder är att:
Vattentankar har inspekterats och rengjorts från slam. VA ledning på Åtorpsvägen har rensats på fettklump och rötter. Intagledningen har filmats och kommer att rensas från kräftburar m.m.
Dricksvattnet testas regelbundet och även denna gång visade provrapporten på tjänligt (bra) vatten.

En stor fråga för hamnar och många båtägare är hur man bäst ska skydda sig från båtstölder med anledning av flera fall i norra Vättern den senaste tiden. På polisens hemsida (Länk:  Båtstöld | Polismyndigheten (polisen.se)) finns en del generella råd och lokala lösningar diskuteras bland hamnkaptenerna.

Motala kommun ansvarar för sophämtningen i Västanvik och låter hälsa att i föreningens tunnor vid Backstugan och i Hämtningsviken får bara mat- och restavfall slängas.
Några saker att tänka på om du också har en grön fritidstunna:

  1. Matavfall behöver ligga i en grön påse för att kunna återvinnas till biogas och biogödsel.
  2. Återvinningsbart material så som pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar ska återvinnas så det behöver slängas i en behållare som är avsedd för just det materialet. Så ta gärna med det hem och släng i ditt fyrfackskärl om du har ett sådant eller på en återvinningsstation.
  3. Grovsopor slänger du på en återvinningscentral.

    År 2026 kommer fyrfackskärl införas även för fritidshus.

Välkomna som nya medlemmarna hälsas Sabrina Friedrich och Anthony Kainer på tomt 183 samt Anna Öhrström på tomt 260.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Ha en fortsatt skön sommar!