Sök
Stäng denna sökruta.

Medevi Brunn planerar att bygga ut

Motala kommuns samhällsbyggnadsnämnd tog den 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne.

Planansökan gäller exploatering av mark inom Odenberg 1:1 och Medevi Brunn 2:1. Medevi Brunn AB vill skapa cirka 125 tomter, kallbadhus med servering, båtplatser och friluftsanläggning.

Kommunens plan- och byggenhet får nu i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete under kvartal 3 år 2023.

Mer information finns i Samhällsbyggnadsnämndens möteshandlingar från den 22 februari på Motala kommuns hemsida: Motala kommuns diarie (länk)

Skiss ur Medevi Brunns ansökan