Sök
Stäng denna sökruta.

Rutin för övergivna båtar

Vi är i behov av att rensa upp en del bland gamla båtar och vagnar som blivit liggande utan att de använts under en längre tid tillbaka. Allt för ordning och reda med trevliga hamnar för oss alla. Vi uppmanar här och nu att medlemmar märker upp sina båtar och vagnar med tex. namn och tomt nummer.
Hamnområdet är inte till för permanent uppställning av icke sjödugliga båtar eller båtar som inte används under tid. Ägare till dessa båtar och vagnar ombeds att ansvara för att de kommer bort i närtid. För att få nyttja uppställningsyta ska man också inneha en bryggplats.
Båtar som ligger på land utan att inneha en båtplats men som vi vet ägare till kommer att debiteras samt tilldelas en plats. Vi kommer att söka ägare till objekt som vi saknar kännedom om via hemsida och Facebook med bild på objektet samt med en lapp på båten.
Båtar och vagnar som ej är märkta och vi ej känner till eller ej hittar ägaren till kommer att polisanmälas som hittegods/ övergivet objekt, och kommer då efter tid kunna omhändertas och köras bort om ägaren ej gett sig tillkänna och då tagit hand om.

Havs- och vattenmyndigheten har på sin hemsida tips och riktlinjer för dig som äger fritidsbåt för att minska miljöpåverkan. Där hittar du även information om skrotning av fritidsbåtar.
Länk: Fritidsbåtar – Miljöpåverkan – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

/Hamnkaptenerna och Styrelsen