Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsinfo mars 2023

Våren kom av sig.  Lagom till sommartidsomställningen sjönk temperaturen och snön lägger sig i Västanvik igen.

Styrelsen fick på sitt styrelsemöte i mars besök av Anders Edholm från Motala kommuns VA med beskedet att mer information om reningsverkets renovering kan kommunen ge först i slutet av året. Representant från valberedningen tittade också förbi och berättade om valberednings arbete.

Skogsansvarig har haft möte med områdesvärdarna om skogsskötseln.
Styrelsen har beslutat att en ny skogsbruksplan från 2024 ska uppföras. Protokoll från kommande översyn kommer publiceras på hemsidan. Där finns också information om Naturvårdsavtalet.

Områdesvärdarna börjar nu annonsera vårens områdesträffar på de lokala anslagstavlorna och på hemsidan. Styrelsen uppmuntrar alla att delta, om inte annat så för gemenskapen med grannarna.

Vägansvarig låter hälsa att vägen till Medevi och förbi risdeponin kommer finjusteras när det blivit torrare. Även asfalterade ytor kommer behöva åtgärdas där vi haft vattenläckor. K-entreprenad kommer även få utföra en del dikesjusteringar och har åtgärdat trumman under vägen in till Nätholmshamnen.

VA-ansvariga har haft att göra med läckor senaste tiden. Den senaste i Åtorps-området var större och dessförinnan var det en vid infarten till Snickarhagsvägen, vilket medförde tillfällig avstängning. Alla uppmanas till fortsatt uppmärksamhet efter fler läckor.
Styrelsen har beslutat om inköp av nya larmsändare till VA pumparna för mer automatiserad övervakning.

Hamnansvarig rapporterar tyvärr om övergivna båtar och vagnar ute i hamnarna.
Måndagsklubben har påbörjat byggnation av nya bryggsektioner inför 2024 och planerar i åka på utflykt till Munktellmuseet i Eskilstuna i maj.

Tre fastigheter har bytt ägare sedan sist. Vi välkomnar Angela Tinnerholm och Rickard Carlsson, tomt 75, Tilman Schreiber, tomt 387, samt Brunberg Niklas, tomt 379, som fritidsboende.

I övrigt lägger nu styrelsen sista handen vid handlingarna inför årsmötet den 13 maj.
Vi aviserar när utskicket är gjort för kontroll av era inkorgar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen