Ombyggnation av dammtrappan

Nu pågår ombyggnation av dammtrappan för att underlätta fiskens klättring.
Och att det finns fisk finns nu bevis på, liksom att ombyggnationen är befogad.
En öring hade fastnat en bit upp och fick hjälp av entreprenören på plats att ta sig vidare 🙂